piątek, 6 listopada 2015

Klaszczę w dłonie, by było mnie więcej

"[...] Klaszczę w dłonie,
by było mnie więcej [...]"

G.Kaźmierczak
(fragment utworu "Klaszczę w dłonie" grupy Variete)

W jednym z poprzednich postów zasygnalizowano rozpoczęcie eksperymentu polegającego na założeniu dwóch profili na portalu randkowym. W tym poście zaprezentowano jego wyniki.

Przebieg doświadczenia


Jako miejsce eksperymentu obrano portal randkowy ogólnego przeznaczenia. Portal wybrano tak, aby umożliwiał on zarówno darmową rejestrację jak i darmową wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami.
Założono dwa analogiczne profile, odpowiednio jeden dotyczył kobiety, drugi mężczyzny. Profile skonstruowane były tak, aby niosły ze sobą jedynie minimum informacji: płeć, wiek oraz deklaracja chęci poznania osoby płci przeciwnej. Oba profile nie zawierały fotografii.

Poniżej zaprezentowano treść użytych profili:


Profil kobiety
Imię
Ola
Wiek
30 lat
Opis
Witajcie, mam na imię Ola. Ponieważ ostatnio czuję się samotna chciałabym tutaj znaleźć kogoś z kim mogłabym spędzać czas.
Profil mężczyzny
Imię
Maciek
Wiek
30 lat
Opis
Witajcie, mam na imię Maciek. Ponieważ ostatnio czuję się samotny chciałbym tutaj znaleźć kogoś z kim mógłbym spędzać czas. 


Widoczność profili


Ponieważ, wyniki wyszukiwania prezentowane przez użyty portal są domyślnie sortowane po dacie ostatniego zalogowania, w trzecim tygodniu eksperymentu postanowiono utrzymywać badane profile stale w stanie online. Dzięki temu, oba z nich (zarówno damski jak i męski) były widoczne na przodzie listy.

 

 Wyniki


W poniższej tabeli znajduje się porównanie ilości wiadomości otrzymanych przez kobietę oraz mężczyznę w kolejnych tygodniach eksperymentu.

Tydzień eksperymentu Kobieta Mężczyzna
1 33 0
2 20 0
3 67 0
SUMA 120 0


Ryc.1. Skrzynka odbiorcza kobiety po tygodniu od założenia profilu.
"Dostaję tyle wiadomości, że nie nadążam ich usuwać [...]"

Ryc. 2. Skrzynka odbiorcza mężczyzny po tygodniu od założenia profilu.
"Nie mam kiedy odpisywać na korespondencję. Pisze do mnie Rossman, Pizza Hut [...]" 1

Dodatkowe obserwacje (uwzględniono tylko wiadomości otrzymane podczas pierwszego tygodnia)


Ponieważ męski profil nie spotkał się z żadnym odzewem, wszystkie poniższe obserwacje dotyczą wiadomości otrzymanych przez kobietę:
 • W pięciu przypadkach wiadomość zawierała bezpośrednie wyrażenie zainteresowania i chęci poznania ogłaszającej się kobiety. Przykłady użytych zwrotów to: "Z przyjemnością Cię poznam", "chcę Cię poznać" , "zainteresował mnie Twój profil",  "chętnie się z Tobą poznam".
 • Sześć wiadomości zawierało pytania dotyczące upodobań, potrzeb lub oczekiwań ogłaszającej się kobiety. Przykłady takich zwrotów to: "jak lubisz spędzać wolny czas",  "jakiej relacji szukasz".
 • W trzech przypadkach wiadomości zawierały bezpośrednie zaproszenie na spotkanie np. "Czy mogę cię zaprosić na kawę".
 • Cztery wiadomości zawierały jedynie przywitanie, jednak trzy z nich zawierały jednocześnie komplement w postaci napisania do adresata po imieniu lub użycie pieszczotliwego zwrotu. Przykłady takich wiadomości to: "Witaj Olu :)".
 • Siedem wiadomości zawierało krótszą lub dłuższą informację o nadawcy po czym mniej lub bardziej bezpośrednie pytania o to czy dany kandydat spełnia wymagania kobiety. Przykłady użytych zwrotów to: "nadaje się?", "możemy się poznać jak byś chciała", "czy [...] wchodzi w grę?", "postanowiłem spróbować".
 • Jedna wiadomość zawierała propozycję kontaktu seksualnego.
 • Aż blisko połowa wiadomości (14) zawierała elementy takie jak zdrobnienia, pieszczotliwa forma. Wiadomości te często zawierały również uśmiech w postaci emotikonek.

Podsumowanie

 • Profil mężczyzny nie spotkał się z żadnym zainteresowaniem. W tym samym czasie analogiczny, tzn. różniący się jedynie płcią, profil kobiety otrzymał 33 wiadomości. 
 • Wydaje się, że wszyscy piszący mężczyźni starali się w jakiś sposób przypodobać lub zaimponować ogłaszającej się kobiecie. Przyjmowali oni jednak różne strategie. Główne zaobserwowane metody to:
  • pieszczotliwy język, zdrobnienia, komplementy,
  • bezpośrednie okazanie uwagi i zainteresowania (np. "chcę Cię poznać", "zainteresowałaś mnie"),
  • zebranie informacji na temat oczekiwań i potrzeb ogłaszającej się kobiety,
  • pytanie czy kandydat spełnia wymagania poprzedzone prezentacją własnej osoby,
  • wyjście z własną inicjatywą np. proponując spotkanie na kawę lub w kinie.


1) Cytat z filmu M.Koterskiego "Dzień świra"

poniedziałek, 2 listopada 2015

Kombinuj dziewczyno nim twe wdzięki przeminą*

"Światło gwiazdki na pościeli,
Misie moje śpią na ziemi,
Milczą całą noc [...]"

A.Rojek
(fragment utworu "Chłopiec z plasteliny" grupy Lenny Valentino)

W pierwszym badaniu związanym z czatami regionalnymi zaobserwowano prawidłowość polegającą na spadku atrakcyjności nicków żeńskich wraz z deklarowanym wiekiem. W celu lepszego zbadania tego zjawiska powtórzono eksperyment z czatem dla nicków onXX oraz onaXX, gdzie XX stanowił deklarowany wiek np. on25 lub ona30.

Atrakcyjność "pasywna" i "aktywna"


Na potrzeby tego eksperymentu rozróżniono atrakcyjność "pasywną" utożsamianą z ilością użytkowników, którzy sami napisali na podany nick oraz atrakcyjność "aktywną" mierzoną przez procent użytkowników, którzy zgodzili się podjąć rozmowę po otrzymaniu wiadomości "cześć".
Rozróżnienie takie wprowadzono, ponieważ zaobserwowano, że przebieg tak zdefiniowanych typów atrakcyjności (w dziedzinie wieku) jest wyraźnie inny w zależności od płci.

Wyniki


Otrzymane wyniki zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Tabela 1a (Nicki żeńskie)
Nick
Ile osób napisało w ciągu 1h
ona20
84
ona25
44,3
ona30
24,7
ona35
20,3
ona40
6,4
ona45
12,9
ona50
8,5
Tabela 1b (Nicki męskie)
Nick
Ile osób napisało w ciągu 1h
on20
0
on25
0
on30
0
on35
0
on40
0
on45
0
on50
0Tabela 2a (Nicki żeńskie)
Nick
Skuteczność zapytania "cześć"
ona18
80% (24/30)
ona20
80% (24/30)
ona25
83% (25/30)
ona30
86% (26/30)
ona35
73% (22/30)
ona40
83% (25/30)
ona45
70% (21/30)
ona50
76% (23/30)
Tabela 2b (Nicki męskie)
Nick
Skuteczność zapytania "cześć"
on18
12% (6/50)
on20
10% (5/50)
on25
10% (5/50)
on30
28% (14/50)
on35
22% (11/50)
on40
34% (17/50)
on45
24% (12/50)
on50
16% (8/50)

  

Przebieg atrakcyjności w czasie


Aby lepiej zaobserwować jak zmienia się atrakcyjność - zarówno "pasywna" jak i "aktywna" - z wiekiem, dane zaprezentowane w tabelach [1] oraz [2] przedstawiono w formie wykresów.
Wykres [1] zawiera porównanie przebiegu atrakcyjności "pasywnej" dla kobiet i mężczyzn. Na jego podstawie widać, że wraz z deklarowanym wiekiem kobieta otrzymuje coraz mniej wiadomości. W przypadku męskich nicków nie otrzymano ani jednej wiadomości bez względu na zadeklarowany wiek.
Ryc.1. Atrakcyjność "pasywna" na czacie regionalnym w zależności od wieku.

Na wykresach [2a] oraz [2b] pokazano jak atrakcyjność "aktywna" zależy od wieku dla poszczególnych płci. W przypadku kobiet nie zaobserwowano istotnej zależności między wiekiem, a prawdopodobieństwem nawiązania rozmowy. Bez względu na wiek skuteczność zapytania wahało się w granicach 70-80%.
W przypadku mężczyzn zaobserwowano znaczący wzrost atrakcyjności w przedziale od 30 do 45 roku życia.


Ryc. 2a. Atrakcyjność "aktywna" kobiet na czacie regionalnym w zależności od wieku.

Ryc. 2b. Atrakcyjność "aktywna" mężczyzn na czacie regionalnym w zależności od wieku


Dodatkowe obserwacje


 • Nawet jeśli kobieta odpowiedziała na przywitanie "cześć", to rozmowa ani razu nie rozpoczęła się, jeśli mężczyzna nie wykazał się aktywnością. Co więcej, działo się tak nawet w przypadku gdy kobieta zainicjowała rozmowę pisząc jako pierwsza. W tym przypadku również jeśli mężczyzna nie przesunął aktywności w swoją stronę w ciągu kilku pierwszych linijek, rozmowa urywała się bez uprzedzenia.
 • Mężczyzna zaproszony do rozmowy stawał się prawie zawsze stroną aktywną. Nawet jeśli zapraszająca kobieta nie napisała nic więcej niż "cześć", większość mężczyzn jeszcze przez kilka do nawet kilkudziesięciu minut starało się utrzymywać rozmowę. Innymi słowy kobieta nie potrzebowała wkładać żadnej aktywności, aby rozmowa "trwała".
 • Niewielka, choć mierzalna część zagadniętych kobiet przyjmowało rozmowę tylko po to aby w ostentacyjny sposób odrzucić rozmówcę. Przykład może stanowić pewna kobieta, która otrzymując zapytania od nicków on20 oraz on25 odpowiadała zwrotem "pa". W przypadku, gdy wiek zagadującego mężczyzny osiągnął 30 lat (on30), jej odpowiedź zmieniła się na "hey". Jeden raz zdarzyło się, że kobieta po otrzymaniu zaproszenia do rozmowy ("cześć") zareagowała pisząc: "Brawo, świetny nick! Już możesz wypierdalać!". Pomimo, że rozmów z mężczyznami było w sensie absolutnym więcej, to nie spotkano ani razu tego typu reakcji z ich strony.

Wnioski


Na podstawie uzyskanych wyników wysnuto następujące wnioski:
 • Atrakcyjność "pasywna" kobiet, mierzona jako ilość zaproszeń do rozmowy, maleje wraz z wiekiem. Kobieta deklarująca 35 lat otrzymywała 4-rokrotnie mniej zaproszeń niż 20-latka.
 • Nie zaobserwowano aby atrakcyjność "aktywna" kobiet zależała w istotny sposób od ich wieku. Bez względu na wiek podany w nicku, zaproszenia wysłane przez kobietę były akceptowane przez 70-80% mężczyzn.
 • Nie udało się zaobserwować istotnej atrakcyjności "pasywnej" mężczyzn. Bez względu na deklarowany wiek mężczyźni nie otrzymywali zaproszeń do rozmowy.
 • Zaobserwowano, że atrakcyjność "aktywna" mężczyzn zmienia się wraz z wiekiem i w otrzymanych wynikach osiągnęła szczyt (~30%) między 30, a 45 rokiem życia.
 • Odnotowana atrakcyjność "aktywna" mężczyzn była odpowiednio od 2.6 do 11 razy mniejsza niż w przypadku kobiet o tym samym wieku.W przypadku kobiet utrzymywała się na względnie stałym poziomie 70-80%, w przypadku mężczyzn wynosiła zaś w zależności od wieku od 10 do 34%.

Dyskusja

 • W doświadczeniu nie zaobserwowano, aby ilość otrzymywanych przez mężczyznę zaproszeń zależała od jego wieku. Jednak, należy podkreślić, że czas pomiaru jednego nicka trwał 2h. Prawdopodobnie jest to czas zbyt krótki w przypadku badania męskich nicków (otrzymane wyniki są na poziomie szumu). Można przypuszczać, że przy wydłużeniu czasu pomiaru np. do jednego tygodnia, mogłoby się okazać, że atrakcyjność "pasywna" mężczyzn również zależy w jakiś sposób od wieku. Zagadnienie to ma jednak znaczenie raczej wyłącznie teoretyczne.
 • Przyczyny otrzymanych zależności między atrakcyjnością, a wiekiem nie są oczywiste. Z jednej strony mogą one wynikać z naturalnych praw przyrody. Jednak, możliwe jest również, że przynajmniej w części zdeterminowane są przez strukturę wiekową użytkowników czatu. Należy bowiem spodziewać się, że wraz z wiekiem ilość użytkowników czatu maleje (na czacie przebywa więcej 20 latków niż 50 latków itd). Jednak, taka hipoteza nie pozwala wyjaśnić istnienia szczytu atrakcyjności w przypadku 30-45 letnich mężczyzn.


*) Tytuł postu stanowi cytat z utworu "Kombinuj dziewczyno" z repertuaru grupy Leszcze.