poniedziałek, 26 października 2015

Rozmnażanie

"[...] Masz już dom taki normalny dom,
i parę innych spraw, które wymyślił świat,
dla wolnych ludzi [...]"

L.Janerka
(fragment utworu "Do boju")

Za jeden z podstawowych celów organizmu uważa się wydanie potomstwa dzięki czemu gatunek może zachować ciągłość. Pogląd ten zdaje się mieć odzwierciedlenie w portalach randkowych - zwykle gdy zaznaczę w kryteriach "nie ma i nie chce mieć dzieci", otrzymuję ilość wyników bliską zeru.
Postanowiłem zbadać to zjawisko w bardziej systematyczny sposób. Za źródło danych obrałem popularny portal sympatia.pl. Okazało się, że strona pokazuje tylko pierwsze 600 wyników. Żeby to obejść ograniczyłem badanie tylko do jednego, średniej wielkości miasta oraz rozbiłem zapytania w zależności od wieku, tak aby jednorazowo otrzymywać mniej niż 600 wyników.

Wyniki


Oto otrzymane wyniki:

Tabela 1: Kobiety nieposiadające i niechcące posiadać potomstwa zarejestrowane w portalu Sympatia.pl. (Wyniki ograniczone do wybranego miasta)
wiek Liczba wszystkich kobiet Liczba kobiet niechcących i nieposiadających dzieci Liczba kobiet niechcących i nieposiadających dzieci [%]
20 228 5 2,19%
21 397 12 3,02%
22 419 15 3,58%
23 477 12 2,52%
24 469 9 1,92%
25 410 11 2,68%
26 387 7 1,81%
27 331 3 0,91%
28 340 2 0,59%
29 394 4 1,02%
30 345 2 0,58%
31 376 2 0,53%
32 300 1 0,33%
33 304 5 1,64%
34 307 0 0,00%
35 251 2 0,80%
SUMA: 5735 92 1,60%

Podsumowanie


Zebrano statystyki dla heteroseksualnych kobiet zarejestrowanych w portalu sympatia.pl, w wieku od 20 do 35 lat, mieszkających w wybranym, średniej wielkości mieście.

Przedział wiekowy: 20-35 lat
Liczba wszystkich kobiet: 5735
Liczba kobiet niechcących i nieposiadających dzieci: 92
Procent kobiet niechcących i nieposiadających dzieci: 1,60%

Oznacza to, że 98,40% przebadanych użytkowniczek  posiadało lub zadeklarowało chęć posiadania potomstwa w przyszłości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz