sobota, 1 listopada 2200

Taka jest przyroda

"[...] Adam: Do dupy z takim graniem! Nikt tego już nie chce słuchać! Co panu się wydaje, że pan gra na Pradze przed wojną albo zaraz po? Co pan, przeleżał pod lodem pół wieku? Dla kogo pan to gra?
Grajek: Dla liudzi! [...]"

Fragment rozmowy Adama Miauczyńskiego 
z ulicznym grajkiem w filmie M.Koterskiego "Dzień świra"


Dla kogo Pan to piszesz? Dla liudzi!

Blog ma na celu publikację spostrzeżeń oraz relacji z eksperymentów ukazujących różnice powiązane z płcią. Innymi słowy, jeśli coś wydaje się zależeć od płci, to jest prawdopodobne, że znajduje się w kręgu zainteresowań niniejszego bloga. Różnice te - zdaniem autora - wynikają w znacznym stopniu z pierwotnych praw przyrody, co zostało zaakcentowane w podtytule.

Czym zajmuje się ten blog?


Na dzień dzisiejszy tematyka skupiona jest wokół tego, co można zaobserwować w internecie. Postępowanie takie wynika z jednej strony z dostępności. Z drugiej zaś, uzasadnione jest przeświadczeniem autora, że dzięki poczuciu anonimowości, użytkownicy internetu działają w sposób mniej zaburzony, odziany z narzutu kulturowego, czyli bliższy pierwotnym instynktom.

Nadrzędnym celem przyświecającym stworzenie niniejszego bloga jest chęć zebrania materiałów, które w obiektywny, nieoceniający i systematyczny sposób dokumentują zjawiska społeczne zależne od płci. Czasami jednak, zasada ta może zostać nadwyrężona obierając za podstawę sam fakt powiązania (zdaniem autora) z pierwotną biologią, ewolucją. Przykładami takich wpisów mogą być posty dotyczące chęci posiadania potomstwa.

Czym NIE jest niniejszy blog?


Na niniejszym blogu NIE należy doszukiwać się:

 • krytyki zachowania jakiejkolwiek grupy społecznej np. kobiet lub mężczyzn,
 • porad wskazujących w autorytarny sposób "jak postępować z płcią przeciwną",
 • solidaryzowania się "przeciwko płci przeciwnej",
 • szerzenia nienawiści wobec jakiejkolwiek grupy społecznej.

piątek, 6 listopada 2015

Klaszczę w dłonie, by było mnie więcej

"[...] Klaszczę w dłonie,
by było mnie więcej [...]"

G.Kaźmierczak
(fragment utworu "Klaszczę w dłonie" grupy Variete)

W jednym z poprzednich postów zasygnalizowano rozpoczęcie eksperymentu polegającego na założeniu dwóch profili na portalu randkowym. W tym poście zaprezentowano jego wyniki.

Przebieg doświadczenia


Jako miejsce eksperymentu obrano portal randkowy ogólnego przeznaczenia. Portal wybrano tak, aby umożliwiał on zarówno darmową rejestrację jak i darmową wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami.
Założono dwa analogiczne profile, odpowiednio jeden dotyczył kobiety, drugi mężczyzny. Profile skonstruowane były tak, aby niosły ze sobą jedynie minimum informacji: płeć, wiek oraz deklaracja chęci poznania osoby płci przeciwnej. Oba profile nie zawierały fotografii.

Poniżej zaprezentowano treść użytych profili:


Profil kobiety
Imię
Ola
Wiek
30 lat
Opis
Witajcie, mam na imię Ola. Ponieważ ostatnio czuję się samotna chciałabym tutaj znaleźć kogoś z kim mogłabym spędzać czas.
Profil mężczyzny
Imię
Maciek
Wiek
30 lat
Opis
Witajcie, mam na imię Maciek. Ponieważ ostatnio czuję się samotny chciałbym tutaj znaleźć kogoś z kim mógłbym spędzać czas. 


Widoczność profili


Ponieważ, wyniki wyszukiwania prezentowane przez użyty portal są domyślnie sortowane po dacie ostatniego zalogowania, w trzecim tygodniu eksperymentu postanowiono utrzymywać badane profile stale w stanie online. Dzięki temu, oba z nich (zarówno damski jak i męski) były widoczne na przodzie listy.

 

 Wyniki


W poniższej tabeli znajduje się porównanie ilości wiadomości otrzymanych przez kobietę oraz mężczyznę w kolejnych tygodniach eksperymentu.

Tydzień eksperymentu Kobieta Mężczyzna
1 33 0
2 20 0
3 67 0
SUMA 120 0


Ryc.1. Skrzynka odbiorcza kobiety po tygodniu od założenia profilu.
"Dostaję tyle wiadomości, że nie nadążam ich usuwać [...]"

Ryc. 2. Skrzynka odbiorcza mężczyzny po tygodniu od założenia profilu.
"Nie mam kiedy odpisywać na korespondencję. Pisze do mnie Rossman, Pizza Hut [...]" 1

Dodatkowe obserwacje (uwzględniono tylko wiadomości otrzymane podczas pierwszego tygodnia)


Ponieważ męski profil nie spotkał się z żadnym odzewem, wszystkie poniższe obserwacje dotyczą wiadomości otrzymanych przez kobietę:
 • W pięciu przypadkach wiadomość zawierała bezpośrednie wyrażenie zainteresowania i chęci poznania ogłaszającej się kobiety. Przykłady użytych zwrotów to: "Z przyjemnością Cię poznam", "chcę Cię poznać" , "zainteresował mnie Twój profil",  "chętnie się z Tobą poznam".
 • Sześć wiadomości zawierało pytania dotyczące upodobań, potrzeb lub oczekiwań ogłaszającej się kobiety. Przykłady takich zwrotów to: "jak lubisz spędzać wolny czas",  "jakiej relacji szukasz".
 • W trzech przypadkach wiadomości zawierały bezpośrednie zaproszenie na spotkanie np. "Czy mogę cię zaprosić na kawę".
 • Cztery wiadomości zawierały jedynie przywitanie, jednak trzy z nich zawierały jednocześnie komplement w postaci napisania do adresata po imieniu lub użycie pieszczotliwego zwrotu. Przykłady takich wiadomości to: "Witaj Olu :)".
 • Siedem wiadomości zawierało krótszą lub dłuższą informację o nadawcy po czym mniej lub bardziej bezpośrednie pytania o to czy dany kandydat spełnia wymagania kobiety. Przykłady użytych zwrotów to: "nadaje się?", "możemy się poznać jak byś chciała", "czy [...] wchodzi w grę?", "postanowiłem spróbować".
 • Jedna wiadomość zawierała propozycję kontaktu seksualnego.
 • Aż blisko połowa wiadomości (14) zawierała elementy takie jak zdrobnienia, pieszczotliwa forma. Wiadomości te często zawierały również uśmiech w postaci emotikonek.

Podsumowanie

 • Profil mężczyzny nie spotkał się z żadnym zainteresowaniem. W tym samym czasie analogiczny, tzn. różniący się jedynie płcią, profil kobiety otrzymał 33 wiadomości. 
 • Wydaje się, że wszyscy piszący mężczyźni starali się w jakiś sposób przypodobać lub zaimponować ogłaszającej się kobiecie. Przyjmowali oni jednak różne strategie. Główne zaobserwowane metody to:
  • pieszczotliwy język, zdrobnienia, komplementy,
  • bezpośrednie okazanie uwagi i zainteresowania (np. "chcę Cię poznać", "zainteresowałaś mnie"),
  • zebranie informacji na temat oczekiwań i potrzeb ogłaszającej się kobiety,
  • pytanie czy kandydat spełnia wymagania poprzedzone prezentacją własnej osoby,
  • wyjście z własną inicjatywą np. proponując spotkanie na kawę lub w kinie.


1) Cytat z filmu M.Koterskiego "Dzień świra"

poniedziałek, 2 listopada 2015

Kombinuj dziewczyno nim twe wdzięki przeminą*

"Światło gwiazdki na pościeli,
Misie moje śpią na ziemi,
Milczą całą noc [...]"

A.Rojek
(fragment utworu "Chłopiec z plasteliny" grupy Lenny Valentino)

W pierwszym badaniu związanym z czatami regionalnymi zaobserwowano prawidłowość polegającą na spadku atrakcyjności nicków żeńskich wraz z deklarowanym wiekiem. W celu lepszego zbadania tego zjawiska powtórzono eksperyment z czatem dla nicków onXX oraz onaXX, gdzie XX stanowił deklarowany wiek np. on25 lub ona30.

Atrakcyjność "pasywna" i "aktywna"


Na potrzeby tego eksperymentu rozróżniono atrakcyjność "pasywną" utożsamianą z ilością użytkowników, którzy sami napisali na podany nick oraz atrakcyjność "aktywną" mierzoną przez procent użytkowników, którzy zgodzili się podjąć rozmowę po otrzymaniu wiadomości "cześć".
Rozróżnienie takie wprowadzono, ponieważ zaobserwowano, że przebieg tak zdefiniowanych typów atrakcyjności (w dziedzinie wieku) jest wyraźnie inny w zależności od płci.

Wyniki


Otrzymane wyniki zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Tabela 1a (Nicki żeńskie)
Nick
Ile osób napisało w ciągu 1h
ona20
84
ona25
44,3
ona30
24,7
ona35
20,3
ona40
6,4
ona45
12,9
ona50
8,5
Tabela 1b (Nicki męskie)
Nick
Ile osób napisało w ciągu 1h
on20
0
on25
0
on30
0
on35
0
on40
0
on45
0
on50
0Tabela 2a (Nicki żeńskie)
Nick
Skuteczność zapytania "cześć"
ona18
80% (24/30)
ona20
80% (24/30)
ona25
83% (25/30)
ona30
86% (26/30)
ona35
73% (22/30)
ona40
83% (25/30)
ona45
70% (21/30)
ona50
76% (23/30)
Tabela 2b (Nicki męskie)
Nick
Skuteczność zapytania "cześć"
on18
12% (6/50)
on20
10% (5/50)
on25
10% (5/50)
on30
28% (14/50)
on35
22% (11/50)
on40
34% (17/50)
on45
24% (12/50)
on50
16% (8/50)

  

Przebieg atrakcyjności w czasie


Aby lepiej zaobserwować jak zmienia się atrakcyjność - zarówno "pasywna" jak i "aktywna" - z wiekiem, dane zaprezentowane w tabelach [1] oraz [2] przedstawiono w formie wykresów.
Wykres [1] zawiera porównanie przebiegu atrakcyjności "pasywnej" dla kobiet i mężczyzn. Na jego podstawie widać, że wraz z deklarowanym wiekiem kobieta otrzymuje coraz mniej wiadomości. W przypadku męskich nicków nie otrzymano ani jednej wiadomości bez względu na zadeklarowany wiek.
Ryc.1. Atrakcyjność "pasywna" na czacie regionalnym w zależności od wieku.

Na wykresach [2a] oraz [2b] pokazano jak atrakcyjność "aktywna" zależy od wieku dla poszczególnych płci. W przypadku kobiet nie zaobserwowano istotnej zależności między wiekiem, a prawdopodobieństwem nawiązania rozmowy. Bez względu na wiek skuteczność zapytania wahało się w granicach 70-80%.
W przypadku mężczyzn zaobserwowano znaczący wzrost atrakcyjności w przedziale od 30 do 45 roku życia.


Ryc. 2a. Atrakcyjność "aktywna" kobiet na czacie regionalnym w zależności od wieku.

Ryc. 2b. Atrakcyjność "aktywna" mężczyzn na czacie regionalnym w zależności od wieku


Dodatkowe obserwacje


 • Nawet jeśli kobieta odpowiedziała na przywitanie "cześć", to rozmowa ani razu nie rozpoczęła się, jeśli mężczyzna nie wykazał się aktywnością. Co więcej, działo się tak nawet w przypadku gdy kobieta zainicjowała rozmowę pisząc jako pierwsza. W tym przypadku również jeśli mężczyzna nie przesunął aktywności w swoją stronę w ciągu kilku pierwszych linijek, rozmowa urywała się bez uprzedzenia.
 • Mężczyzna zaproszony do rozmowy stawał się prawie zawsze stroną aktywną. Nawet jeśli zapraszająca kobieta nie napisała nic więcej niż "cześć", większość mężczyzn jeszcze przez kilka do nawet kilkudziesięciu minut starało się utrzymywać rozmowę. Innymi słowy kobieta nie potrzebowała wkładać żadnej aktywności, aby rozmowa "trwała".
 • Niewielka, choć mierzalna część zagadniętych kobiet przyjmowało rozmowę tylko po to aby w ostentacyjny sposób odrzucić rozmówcę. Przykład może stanowić pewna kobieta, która otrzymując zapytania od nicków on20 oraz on25 odpowiadała zwrotem "pa". W przypadku, gdy wiek zagadującego mężczyzny osiągnął 30 lat (on30), jej odpowiedź zmieniła się na "hey". Jeden raz zdarzyło się, że kobieta po otrzymaniu zaproszenia do rozmowy ("cześć") zareagowała pisząc: "Brawo, świetny nick! Już możesz wypierdalać!". Pomimo, że rozmów z mężczyznami było w sensie absolutnym więcej, to nie spotkano ani razu tego typu reakcji z ich strony.

Wnioski


Na podstawie uzyskanych wyników wysnuto następujące wnioski:
 • Atrakcyjność "pasywna" kobiet, mierzona jako ilość zaproszeń do rozmowy, maleje wraz z wiekiem. Kobieta deklarująca 35 lat otrzymywała 4-rokrotnie mniej zaproszeń niż 20-latka.
 • Nie zaobserwowano aby atrakcyjność "aktywna" kobiet zależała w istotny sposób od ich wieku. Bez względu na wiek podany w nicku, zaproszenia wysłane przez kobietę były akceptowane przez 70-80% mężczyzn.
 • Nie udało się zaobserwować istotnej atrakcyjności "pasywnej" mężczyzn. Bez względu na deklarowany wiek mężczyźni nie otrzymywali zaproszeń do rozmowy.
 • Zaobserwowano, że atrakcyjność "aktywna" mężczyzn zmienia się wraz z wiekiem i w otrzymanych wynikach osiągnęła szczyt (~30%) między 30, a 45 rokiem życia.
 • Odnotowana atrakcyjność "aktywna" mężczyzn była odpowiednio od 2.6 do 11 razy mniejsza niż w przypadku kobiet o tym samym wieku.W przypadku kobiet utrzymywała się na względnie stałym poziomie 70-80%, w przypadku mężczyzn wynosiła zaś w zależności od wieku od 10 do 34%.

Dyskusja

 • W doświadczeniu nie zaobserwowano, aby ilość otrzymywanych przez mężczyznę zaproszeń zależała od jego wieku. Jednak, należy podkreślić, że czas pomiaru jednego nicka trwał 2h. Prawdopodobnie jest to czas zbyt krótki w przypadku badania męskich nicków (otrzymane wyniki są na poziomie szumu). Można przypuszczać, że przy wydłużeniu czasu pomiaru np. do jednego tygodnia, mogłoby się okazać, że atrakcyjność "pasywna" mężczyzn również zależy w jakiś sposób od wieku. Zagadnienie to ma jednak znaczenie raczej wyłącznie teoretyczne.
 • Przyczyny otrzymanych zależności między atrakcyjnością, a wiekiem nie są oczywiste. Z jednej strony mogą one wynikać z naturalnych praw przyrody. Jednak, możliwe jest również, że przynajmniej w części zdeterminowane są przez strukturę wiekową użytkowników czatu. Należy bowiem spodziewać się, że wraz z wiekiem ilość użytkowników czatu maleje (na czacie przebywa więcej 20 latków niż 50 latków itd). Jednak, taka hipoteza nie pozwala wyjaśnić istnienia szczytu atrakcyjności w przypadku 30-45 letnich mężczyzn.


*) Tytuł postu stanowi cytat z utworu "Kombinuj dziewczyno" z repertuaru grupy Leszcze.

poniedziałek, 26 października 2015

Rozmnażanie

"[...] Masz już dom taki normalny dom,
i parę innych spraw, które wymyślił świat,
dla wolnych ludzi [...]"

L.Janerka
(fragment utworu "Do boju")

Za jeden z podstawowych celów organizmu uważa się wydanie potomstwa dzięki czemu gatunek może zachować ciągłość. Pogląd ten zdaje się mieć odzwierciedlenie w portalach randkowych - zwykle gdy zaznaczę w kryteriach "nie ma i nie chce mieć dzieci", otrzymuję ilość wyników bliską zeru.
Postanowiłem zbadać to zjawisko w bardziej systematyczny sposób. Za źródło danych obrałem popularny portal sympatia.pl. Okazało się, że strona pokazuje tylko pierwsze 600 wyników. Żeby to obejść ograniczyłem badanie tylko do jednego, średniej wielkości miasta oraz rozbiłem zapytania w zależności od wieku, tak aby jednorazowo otrzymywać mniej niż 600 wyników.

Wyniki


Oto otrzymane wyniki:

Tabela 1: Kobiety nieposiadające i niechcące posiadać potomstwa zarejestrowane w portalu Sympatia.pl. (Wyniki ograniczone do wybranego miasta)
wiek Liczba wszystkich kobiet Liczba kobiet niechcących i nieposiadających dzieci Liczba kobiet niechcących i nieposiadających dzieci [%]
20 228 5 2,19%
21 397 12 3,02%
22 419 15 3,58%
23 477 12 2,52%
24 469 9 1,92%
25 410 11 2,68%
26 387 7 1,81%
27 331 3 0,91%
28 340 2 0,59%
29 394 4 1,02%
30 345 2 0,58%
31 376 2 0,53%
32 300 1 0,33%
33 304 5 1,64%
34 307 0 0,00%
35 251 2 0,80%
SUMA: 5735 92 1,60%

Podsumowanie


Zebrano statystyki dla heteroseksualnych kobiet zarejestrowanych w portalu sympatia.pl, w wieku od 20 do 35 lat, mieszkających w wybranym, średniej wielkości mieście.

Przedział wiekowy: 20-35 lat
Liczba wszystkich kobiet: 5735
Liczba kobiet niechcących i nieposiadających dzieci: 92
Procent kobiet niechcących i nieposiadających dzieci: 1,60%

Oznacza to, że 98,40% przebadanych użytkowniczek  posiadało lub zadeklarowało chęć posiadania potomstwa w przyszłości.

poniedziałek, 19 października 2015

Masz fajny nick, będziesz ze mną chodzić?

"Nie bądź gnidą,
poczuj freedom [...]"

M.Świetlicki
(fragment utworu "Freedom" grupy Świetliki)


W tym poście opisano przebieg doświadczenia mającego na celu ukazanie reakcji na spontaniczną propozycję zostania parą ze strony nieznajomej osoby. Równolegle rozpoczęto eksperyment polegający na założeniu dwóch profili na portalu randkowym, jednak potrzeba co najmniej tygodnia aby zebrać materiał badawczy. Drugi eksperyment zostanie opisany w jednym z przyszłych postów.

Przebieg doświadczenia


Za miejsce eksperymentu obrano czat regionalny ogólnego przeznaczenia. Pomimo, że jest to dyskusyjne, postanowiono użyć nicków wskazujących jednoznacznie, że poszukujące osoby nie były nigdy wcześniej w związku i szukają swojego pierwszego partnera. Wiek podany w nickach wskazywał 30 lat.
Właściwa faza doświadczenia polegała na napisaniu do 50 osób płci przeciwnej zwrotu "Cześć, czy chcesz zostać moją dziewczyną" (w przypadku poszukującego mężczyzny) lub "Cześć, czy chcesz zostać moim chłopakiem" (w przypadku poszukującej kobiety).

Mężczyzna szukający dziewczyny


Wysłanych wiadomości : 50
Treść wiadomości: "Cześć, czy chcesz zostać moją dziewczyną?"
Użyty nick: nie_miałem_dziewczyny_on30

Tabela 1a: Reakcje kobiet na pytanie "cześć, czy chcesz zostać moją dziewczyną?" (pytającym jest nieznajomy mężczyzna).
Reakcja Liczba przypadków Liczba przypadków [%]
Brak odpowiedzi 36 72%
Nie 4 8%
Nie + obraźliwy zwrot 4 8%
Możliwe/nie wiem/może/przekonaj mnie/jak się postarasz - czyli klasyczny flirt 4 8%
Nie + wyjaśnienie dlaczego 2 4%

Podsumowanie:
72% nie przyjęło zaproszenia do rozmowy
20% odmówiło
8% nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi ale sugerowały "postaranie się" aby je przekonać

Kobieta szukająca chłopaka


Wysłanych wiadomości: 50
Treść wiadomości: "Cześć, czy chcesz zostać moim chłopakiem?"
Użyty nick: nie_miałam_chłopaka_ona30

Tabela 1b: Reakcje mężczyzn na pytanie "cześć, czy chcesz zostać moim chłopakiem?" (pytającą jest nieznajoma kobieta).
Reakcja Liczba przypadków Liczba przypadków [%]
Tak / jasne / pewnie / czemu nie 20 40%
Brak odpowiedzi 11 22%
Wahanie się z odpowiedzią przy kontynuacji rozmowy "aby mnie najpierw lepiej poznać" 10 20%
Nie 3 6%
Pytanie czy jestem zdesperowana lub czy byłam w zakonie 2 4%
Pytanie czy to żart 2 4%
Zamarcie rozmowy po przywitaniu się ("cześć") 2 4%
Nie + wyjaśnienie dlaczego 1 2%
Komplement dotyczący "ciekawego rozpoczęcia rozmowy" 1 2%

Podsumowanie:
40% się zgodziło bez pytania o szczegóły
26% wahało się z odpowiedzią, ale chcieli mnie poznać, spotkać się i dowiedzieć się więcej o mnie
22% nie przyjęło zaproszenia do rozmowy
12% odmówiło

Porównanie


Poniższa tabela zawiera zestawienie najogólniejszych typów reakcji dla obu płci:


Tabela 2: Reakcja na pytanie "cześć, czy chcesz zostać moim chłopakiem/dziewczyną?" w zależności od płci.
Napotkana reakcja Kobieta szukająca chłopaka [%] Mężczyzna szukający dziewczyny [%]
Tak 40% 0%
Tak, ale wcześniej chcę Cię poznać (postawa aktywna) 26% 0%
Jak się postarasz (postawa bierna) 0% 8%
Nie 12% 20%
Brak odpowiedzi 22% 72%

poniedziałek, 12 października 2015

Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, walnij głową w ścianę się

"Chcesz przegryźć druty,
zjadasz tylko rdzę [...]"

 G. Kaźmierczak

Przeprowadzony eksperyment miał na celu zbadać reakcje kobiet na mężczyznę ujawniającego złą kondycję psychiczną i odwrotnie. Doświadczenie zostało przeprowadzone na czacie regionalnym. Przyjęto w nim bierną postawę (nie pisano samemu do innych użytkowników). Ustalono również, że w przypadku otrzymania pytania o przyczyny złego stanu psychicznego, będzie on tłumaczony "trudną do zniesienia samotnością".

Etap I (samotny mężczyzna w złej kondycji psychicznej)


Przez tydzień wchodzono na czat pod męskim nickiem jednoznacznie wskazującymi złą kondycję psychiczną ("zrozpaczony"). Otrzymywano, w zależności od dnia, od 2 do 6 zaproszeń do rozmowy dziennie czyli jedną wiadomość co 1-4 godziny.

Wyróżniono dwa główne scenariusze, według których przebiegały rozmowy:
 1. Pisząca kobieta zadawała 1-2 krótkie pytania. Najczęściej spotkane to "dlaczego", "co się stało". Zgodnie z przyjętymi założeniami, uzasadniano wówczas swój stan "trudną do zniesienia samotnością". Najczęściej, kobiety po otrzymaniu odpowiedzi (zwykle bez uprzedzenia) zamykały okno i rozmowa kończyła się. Rozmowa trwała od kilkudziesięciu sekund do kilku minut i obejmowała wymianę kilku linijek tekstu.
 2. Początkowy przebieg wyglądał jak w punkcie [1], jednak pisząca kobieta kontynuowała rozmowę po otrzymaniu uzasadnienia złej kondycji przez przez mężczyznę. Najczęstszymi otrzymanymi wówczas zwrotami były: "to nie powód aby się użalać", "w taki sposób na pewno nikogo nie poznasz", "musisz wziąć się w garść". Niektóre kobiety sugerowały listę zmian, które rozmówca ich zdaniem powinien poczynić aby poprawić swój stan. Zazwyczaj po kilku do kilkunastu minutach kobieta zamykała bez uprzedzenia okno.

Etap II (samotna kobieta w złej kondycji psychicznej)


Doświadczenie było prowadzone analogicznie do poprzedniego etapu (samotny mężczyzna), zmieniając użyty wcześniej nick na jego damski odpowiednik ("zrozpaczona"). Starano się prowadzić rozmowę w identyczny sposób jak w poprzednim etapie, jednak nie zawsze było to możliwe ze względu na inne reakcje ze rozmówców.
W ciągu 20 minut otrzymano 30 zaproszeń do rozmów. Większość rozmów rozpoczynało się analogicznie jak w etapie pierwszym tzn. otrzymaniem pytań "dlaczego", "co się stało". Jednak, reakcje mężczyzn po uzyskaniu odpowiedzi mocno odbiegały od uzyskanych poprzednio. Otrzymano zwroty "rozumiem Cię", "chętnie Cię wysłucham", "chętnie porozmawiam z Tobą jeśli chcesz". Mężczyźni zadawali również dodatkowe pytania mające prawdopodobnie na celu lepsze poznanie rozmówcy oraz zazwyczaj oferowali swoje towarzystwo, wsparcie oraz spotkanie na żywo.
Warto zwrócić uwagę, że ani razu nie otrzymano krytycznego komentarza ani sugestii, że rozmówczyni robi coś niewłaściwie lub powinna zmienić swoje postępowanie.

Podsumowanie


Najważniejsze różnice, jakie wychwycono pomiędzy etapami I (samotny mężczyzna) i II (samotna kobieta), to:
 • Kobiety sugerowały mężczyźnie, że postępuje niewłaściwie, dopóki się "nie postara", "nie zmieni", "nie poprawi" to cyt. "na pewno nikogo nie pozna". Z kolei samotna kobieta, ani razu nie spotkała się z krytyką.
 • Jako mężczyzna, ani razu nie otrzymano czegoś co mogłoby być uznane za bezpośredni wyraz empatii, chęć pomocy lub okazanie zrozumienia. Z kolei kobieta, często otrzymywała wiadomości typu "rozumiem Cię", "chętnie Cię wysłucham".
 • Prawie wszystkie kobiety kończyły rozmowę z samotnym mężczyzną bez uprzedzenia, po wymianie kilku do kilkunastu linijek tekstu. Z kolei mężczyźni zdawali się okazywać kobiecie zainteresowanie, bezpośrednio oferowali swoją pomoc w postaci wsparcia psychicznego. Nie zrażał ich nawet fakt, że w pewnym momencie kobieta przestawała odpisywać na ich wiadomości. W takim przypadku, większość nadal starała się podtrzymać rozmowę.
 • Kobiety zdawały się pisać w oschły, zdystansowany, krytyczny, a czasami arogancki sposób. Mężczyźni sprawiali wrażenie jakby starali się dać poczucie zrozumienia, akceptacji, a czasami nawet pewnej formy "ciepła".

poniedziałek, 5 października 2015

Moja racja jest mojsza niż Twojsza!*

"[...] Dotyk jej matczynych rąk,
pozbawi ziemskich trosk,
aksamitny głos uleczy.

Pani Jola będzie z tobą marzyć,
w trudnych chwilach ukoi każdy ból,
kiedy trzeba siądzie ci na twarzy,
może nawet klapsa dać [...]"


J.Janiszewski
(fragment utworu "Pani Jola" grupy Bielizna)


Na pewnym forum** dla kobiet istnieje wątek dotyczący mężczyzn korzystających z usług prostytutek. Większość wypowiedzi jest w tonie zbliżonym do poniższych cytatów:

 • Papillon: "[...] facet, który kiedykolwiek skorzystał z usług prostytutki, jest skreślony [...]"
 • Juliette: "Tacy faceci to idioci [...] A co do młodych mężczyzn to nawet szkoda komentować. Oni to już na prawdę muszą mieć coś z głową, żeby [...] iść do agencji. Dla mnie taki facet to nieudacznik."
 • Busiu: "Chyba już gdzieś pisałam, dlaczego facet korzystający z usług prostytutki jest skreślony. Bo to po prostu ŻAŁOSNE. Z takim facetem ewidentnie musi być coś nie tak [...]"
 • Truskaweczka19: "No cóż, tacy faceci mnie też kojarzą się z desperatami [...] Zachowujecie się wtedy jak zwierzęta, które dla swojej chuci zrobią wszystko [...]" 
 • Zbytdelikatna: "Istnieje jeszcze pewne niebezpieczeństwo, że po "profesjonalnym" seksie z prostytutkami, żadna partnerka nie będzie w stanie stanąć na wysokości zadania [...]"

A tymczasem w wątku obok na tym samym forum...


...istnieje temat dotyczący "masażu erotycznego dla kobiet". Masaż jest przeprowadzany przez mężczyznę. W jego skład wchodzi między innymi masaż oraz penetracja miejsc intymnych za pomocą palców oraz doprowadzenie usługobiorcy do orgazmu. Wątek rozpoczyna relacja jednej z użytkowniczek. Z nieznanych przyczyn reakcja kobiet jest jednak "nieco" inna niż w pierwszym przypadku:
 • Agnieszka94: "[...] to musiało być wspaniale! [...]"
 • Smutna123: "[...] Super! Ale powiedz mi, jak się zachowałaś po tym orgazmie? [...]"
 • Katarina: "[...] Wspaniały opis - z tekstu [...] wynika, że robił to fachowiec [...]"
 • Kasia80: "Korzystałam, jest to fajny relaks i ukojenie [...]" 
 • JoasiaHa: "Potrzeby seksualne są zwyczajnie potrzebami fizjologicznymi. Ludzie potrzebują dotyku drugiej osoby i żadne samozaspokojenie nie zastąpi tego [...]"
 • Daria1968: "Mężowie, róbcie takie masaże swoim żonom, a problemy wasze się skończą."


*) Tytuł postu stanowi cytat z filmu M.Koterskiego "Dzień świra"
**) Zacytowane wypowiedzi pochodzą z forum netkobiety.pl. Oryginalne wątki można znaleźć pod poniższymi linkami:
Cała prawda o wizytach mężczyzn w agencjach towarzyskich
Masaż erotyczny dla kobiet zakończony orgazmem

poniedziałek, 28 września 2015

Czatowanie samemu jest nudne

"[...] W mieście jest nieźle
i każdy ma tu swój dzień
dzień górnika i hutnika
a ja nie mam dnia [...]"

L.Janerka 
(fragment utworu "Niki") 

Opisane doświadczenia miały na celu zbadanie jak wybór nicka czatowego wpływa na jego popularność oraz przebieg rozmów. Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone na czacie regionalnym. W szczególności, dla każdego nicku sprawdzono jego damską i męską wersję (np. dominik i dominika).

Przebieg doświadczenia

Przeprowadzono dwa rodzaje pomiarów:

 1. Ilość zaproszeń do rozmowy otrzymanych w ciągu jednej godziny.
 2. Skuteczność zapytania "cześć". Do grupy osób deklarujących w nicku przeciwną płeć wysłano wiadomość "cześć", po czym zanotowano w ilu przypadkach otrzymano jakąkolwiek odpowiedź. Za czas oczekiwania przyjęto 5 minut (po jego upływie uznawano, że nie otrzymano odpowiedzi).

Normowanie wyników

 

Ponieważ ilość wszystkich użytkowników zalogowanych na czacie zmieniała się w czasie trwania pomiarów, otrzymane wyniki zostały unormowane do 400 osób w pokoju. W tym celu, równolegle z właściwymi pomiarami, co 10 minut notowano ile osób przebywa obecnie w pokoju. Uzyskana średnia (godzinna) ilość użytkowników służyła do normalizacji ilości otrzymanych zaproszeń.

Nadchodzące wiadomości


Tabela 1a (Nicki żeńskie)
Nick
Ile osób napisało w ciągu 1h
ona20
84
ona25
44,3
ona30
24,7
dominika
15,8
samotna
32,9
brzydka
6,9
Tabela 1b (Nicki męskie)
Nick
Ile osób napisało w ciągu 1h
on20
0
on25
0
on30
0
dominik
1,7
samotny
1,6
brzydki
0

Skuteczność zapytania "cześć"


Tabela 2
Nick
Skuteczność zapytania „cześć”
Ona25
83% (25 odp. na 30 prób)
On25
10% (5 odp. na 50 prób)

Warto wspomnieć, że w przypadku tego eksperymentu zauważono pewną dodatkową prawidłowość. Gdy pisano z damskiego nicka do mężczyzn, to w odpowiedzi na wiadomość "cześć" otrzymywano zazwyczaj wypowiedzi typu "co tam", "jak mija wieczór", "jak masz na imię", "czemu nic nie piszesz". Innymi słowy, mężczyźni zagadnięci przez kobietę stawali się stroną aktywną zadając jej pytania.
Analogiczna wiadomość wysłana z męskiego nicka (do kobiet), jeśli spotkała się z odpowiedzią, to nie wiązała się dalszą aktywnością ze strony kobiety.


Można stąd przypuszczać, że kobiety są z góry nastawione na to, że to mężczyzna przejmie inicjatywę i będzie ją "podrywał". Podczas badania nie zdarzyło się ani razu aby badana kobieta aktywnie rozpoczęła rozmowę po przywitaniu się. Zatem rozmowa urywała się po wymianie „cześć”. Jeden raz zdarzyło się, że kobieta po ciszy ze strony mężczyzny napisała - "słabo zagadujesz, pa".

  Dodatkowe obserwacje 


 • Statystycznie kobiety nie piszą do mężczyzn. Bez względu na nick zdarzało mi się (jako mężczyzna) spędzać po kilkanaście godzin na czacie bez otrzymania żadnej wiadomości. Zdarzało mi się też zostawiać włączony komputer z czatem na kilka dni i czasami nawet wtedy nikt nie napisał.  
 • W tym samym czasie kobiety w zależności od nicku otrzymywały od kilku do kilkudziesięciu wiadomości na godzinę.
 • Od strony mężczyzn rozmowy z kobietami przypominały często wywiad. Kobiety na ogół nie zadawały własnych pytań lub robiły to bardzo rzadko.
 • Kobiety na otrzymane pytania odpowiadały zwykle zdawkowo, część pytań ignorując. Można przypuszczać, że otrzymane pytania okazywały się dla nich nieciekawe i przerzucały uwagę na innych rozmówców.
 • Będąc kobietą, nie trzeba było wkładać żadnego wysiłku aby rozmowy "trwały". Nawet jeśli kobieta nie odpisywała lub napisała jedynie "cześć", to jej rozmówcy starali się sami podtrzymywać rozmowę. Analogiczne zjawisko nie miało miejsca po odwróceniu płci rozmówców.
 • Jeśli zdarzyło się, że kobieta napisała do mężczyzny jako pierwsza, to na ogół wysyłała jedynie przywitanie (np. "cześć") lub uśmiech w postaci emotikonki, po czym zadała zwykle 1 do kilku pytań. Zaobserwowano, że jeśli mężczyzna nie przesunął w tym czasie aktywności na swoją stronę (odpowiadał jedynie na otrzymane pytania), to rozmowa kończyła się (kobieta zamykała okno). Czasami przed zamknięciem okna padała jeden ze zwrotów: "widzę, że jesteś zajęty, pa", "nie będę Ci przeszkadzać, pa", "widzę, że nie masz ochoty rozmawiać, pa". Można stąd przypuszczać, że zrównoważoną aktywność na poziomie 1-1 kobieta odbierała jako brak uwagi.
 • Ilość nadchodzących wiadomości otrzymywanych przez kobietę malała wykładniczo wraz z wiekiem. Co 5 lat liczba adoratorów malała o ok. połowę. Zjawisko to zaobserwowano badając nicki ona20, ona25 oraz ona30.

Wnioski


Można wysnuć wniosek, że główną trudnością dla mężczyzn jest samo nawiązanie kontaktu i przebicie się przez konkurencję (strona aktywna). Natomiast główną trudnością dla kobiet jest przefiltrowanie nadchodzących partnerów i wybranie tego, który wydał się najatrakcyjniejszy (strona pasywna).